Fåren

Vi föder upp lamm i liten skala för kött och lammskinn. Hos oss finns i dagsläget totalt 19 tackor som betäcks. Flocken består av Gute- och Gotlandsfår samt blandning av dessa och vår enda bruna värmlandstacka.